Szanowni Państwo!

miło nam ogłosić laureatów konkursu „Mam to w BIP-ie”:

W kategorii Szkoła:

I MIEJSCE zajął Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku;
II MIEJSCE zajął Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni;
III MIEJSCE zajął Zespół Szkół Technicznych w Rybniku.

W kategorii Klasa:

I MIEJSCE zajęła klasa 1 H, Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku;
II MIEJSCE zajęła klasa 1 TI, Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku;
III MIEJSCE zajęła klasa 2 TI, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

W kategorii Uczeń:

I MIEJSCE zajął Konrad Holender, klasa 2 TI z Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku;
II MIEJSCE zajęła Anna Poborska, klasa 1 H z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku;
III MIEJSCE zajął Jakub Landek, klasa 1 TI z Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy!
Z laureatami będziemy kontaktować się poprzez koordynatorów konkursu w szkołach w celu ustalenia terminu przekazania nagród.


W związku z ogólnopolską akcją „Mam to w BIPie!” polegającą na sprawdzaniu, czy dokumenty na stronach internetowych gmin publikowane są w formatach dostępnych dla osób niewidomych, zapraszamy gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ich uczniów do wzięcia udziału w KONKURSIE „Mam to w BIPie!”

Cel konkursu: sprawdzanie czy gminne Biuletyny Informacji Publicznej publikują dokumenty w formatach spełniających standard dostępności WCAG 2.0 oraz zachęcenie uczniów do zapoznania się z BIPami i celem ich funkcjonowania. Konkurs ma uświadomić uczestnikom korzyści płynące z dostępu do informacji publicznej i konieczności publikowania dokumentów w formatach umożliwiających korzystanie z nich osobom niewidomym i niedowidzącym. Konkurs promuje wykorzystywanie internetu w celu poszerzania wiedzy, budowania społeczeństwa obywatelskiego i włączania osób niepełnosprawnych do życia publicznego.

Co zrobić by wziąć udziału w konkursie?

 1. Należy zgłosić się do 17 stycznia 2017 roku na adres info@courtwatch.pl (w temacie: konkurs) – potwierdzając tym samym chęć udziału w konkursie.
 2. Otrzymają Państwo materiały na start: instrukcję jak założyć konto szkoły i poszczególnych klas chcących wziąć udział w konkursie + informacje do przeprowadzenia lekcji o BIPie
 3. 23 stycznia wszystkie zgłoszone szkoły będą mogły przystąpić do monitoringu – liczą się kompletne i rzetelne sprawdzenia gmin za pomocą narzędzia na stronie mamtowbipie.pl
  1. Konkurs trwa od 23 stycznia do końca lutego 2017 r.
   Najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe w kategorii: szkoła, klasa, uczeń!
   Konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

   * * *

   Na czym polega problem, który staramy się rozwiązać?

   Gminy mają obowiązek zamieszczać na swoich stronach szereg dokumentów (m.in. uchwały, budżet, oświadczenia majątkowe). Zobowiązane są do tego by były one przeszukiwalne z możliwością odczytu i przetwarzania treści, a w praktyce są to często skany (obrazy). Taki format dokumentów jest dla osób niedowidzących i niewidomych całkowicie niedostępny – nie radzi sobie z nim żaden program typu screenreader (lektor ekranowy). Publikacja dokumentów w formatach ograniczających dostęp jest również uciążliwa dla innych użytkowników np. organizacji strażniczych (typu watchdog) monitorujących działalność administracji – niemożliwe jest bowiem m.in. wyszukiwanie tekstu i skopiowanie go, co skrajnie utrudnia analizę. Chcemy to zmienić!

   Akcja społeczna „Mam to w BIPie!” prowadzona pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich odnosi się do Krajowych Ram Interoperacyjności, zgodnie z którymi samorządy mają obowiązek stosować standard WCAG 2.0, który określa stopień dostępności stron internetowych, dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, np. osób niepełnosprawnych lub seniorów.

   * * *

   Tak udział w akcji ocenia nauczyciel Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, pan Rafał M. Socha:

   Państwa akcja świetnie wpisała się w nasze działania! Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni - jest szkołą w której kształci się m.in. uczniów w zawodzie technik informatyk. Wśród przedmiotów dla tego zawodu są również i takie, których celem jest wyposażenie uczniów w wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne z zakresu tworzenia serwisów internetowych. Kładziemy duży nacisk na funkcjonalność tworzonych przez uczniów w ramach zajęć stron, czytelność interfejsu, zwracamy uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych korzystających z Internetu. Ponadto przybliżyła uczniom sprawy związane z BIPem (jakie instytucje muszą go prowadzić, jakie treści zamieszczać) i szeroko pojętym udostępnianiem informacji publicznej.

   Sprawdzenie BIPów odbyło się na lekcjach przedmiotów zawodowych informatycznych, objęło kilka grup uczniów. Początkowo miał być to powiat wrzesiński oraz najbliższa okolica. Uczniowie postanowili jednak, że sprawdzą wszystkie gminy w województwie wielkopolskim. Inspiratorem byłem oczywiście ja, jako nauczyciel, jednak to sami uczniowie wykazali duży entuzjazm w realizacji zadania. Dyrekcja szkoły jest bardzo przychylna włączaniu uczniów w tego typu akcje.

   * * *

   Proponowane działanie wpisuje się w realizację podstawy programowej, dlatego mamy nadzieję, że Państwa szkoła zechce przyłączyć się do KONKURSU „Mam to w BIPie!”.

   Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: i.manuszewska@courtwatch.pl

   Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

   Dołącz do konkursu na facebooku!

   Patron konkursu

O co chodzi w konkursie? Zobacz film!
Zaloguj sięJesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się!