Sprawdź, czy Twoja gmina udostępnia najważniejsze dokumenty w formacie dostępnym dla osób niewidomych.

Chcę pomóc!

Czym się zajmujemy?

Informacje

Dowiedz się dlaczego tak ważne jest, aby urzędy udostępniały dokumenty w formatach przeszukiwalnych.

Wyniki monitoringu

Dowiedz się, co udało się nam ustalić.

dołącz do monitoringu

Dołącz do społeczności ludzi, którzy chcą rozwiązać ważny problem w obszarze komunikacji państwa z obywatelami.

Mam to w BIPie!Projekt ma na celu sprawdzenie, czy gminy udostępniają dokumenty w odpowiednim formacie.

Dlaczego jest to ważne?

Osoby niewidzące mogą swobodnie korzystać z internetu, używając specjalnego oprogramowania, które czyta im treści umieszczone na stronie. Warunkiem jest, żeby te treści były umieszczone w postaci tekstu, a nie skanów.

Bartosz Pilitowski, Fundacja Court Watch Polska

Ciężko jest coś znaleźć. Wyszukiwarka nie działa, albo działa bardzo słabo. Pliki nie są dostępne dla osób niewidomych. Są to zwykłe skany, wyciągnięte z urządzenia do kopiowania.

Jacek Zadrożny, Fundacja Vis Major

Nie jest bez znaczenia co administracja robi i nie jest bez znaczenia, w jaki sposób można dotrzeć do tych informacji. Materiały publikowane w internecie przez jednostki administracji publicznej są w dużej mierze nieprzeszukiwalne, co w praktyce oznacza, że są mało czytelne.

Jan Maria Grabowski, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

BIP jest rodzajem okna na świat urzędu, możemy skorzystać z informacji, które urząd już opracował. Dziś nie wystarczy, że coś jest na BIPie. Obecnie można tam znaleźć dziesiątki skanów, które w dzisiejszych czasach są czymś przedpotopowym.

Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

WynikiPrzedstawimy wkrótce. Tymczasem - dołącz do monitoringu.

Dołącz!
99%

Odsetek monitorowanych gmin

82%

Odsetek gmin monitorowanych co najmniej 2 razy

Realizacja

Patroni

Wspierają nas

O projekcie

Projekt Mam to w BIPie! jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Top